Het kan voorkomen dat een afspraak niet door kan gaan. Afspraken kunnen tot uiterlijk 24 uur van te voren worden afgezegd. Afspraken die niet tijdig worden afgezegd, worden in rekening gebracht.

Privacy

Alle informatie die wordt uitgewisseld tussen de coach en de cliënt is vertrouwelijk. Tenzij de informatie leidt tot een (levens)bedreigende situatie. De coach zal in dergelijke gevallen, met medeweten van de cliënt en/of ouders, in het belang van de cliënt handelen.

Aansprakelijkheid

Buro Eigen Wijs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten

BTW-IS NL002127072B54

Registratie

Opvoedcoach staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 34376943

Agogen registerplein onder nummer 461025498