Rouw bij Kinderen en Scheiding

Jaarlijks maken 70.000 thuiswonende kinderen een scheiding van de ouders mee. Of de scheiding tussen ouders soepel of minder soepel verloopt, het brengt hoe dan ook een verlieservaring voor kinderen met zich mee. Het meemaken van een verlies heeft een grote impact; dit proces noemen we rouw. Ieder kind beleeft rouw op zijn of haar eigen manier, er is daarom niet 1 goede manier.

Algemeen

Het liefst willen we kinderen beschermen tegen nare ervaringen. Dat blijkt in de praktijk helaas onmogelijk. Ook kinderen krijgen te maken met verliezen. Ouders gaan scheiden, het overlijden van een ouder of broer/zus etc. Deze en andersoortige verliezen hebben een levenslange impact op het kind.

  Wat kun jij kinderen/jongeren en ouders bieden?

  In deze training komen de volgende onderwerpen aan bod;

·        Hoe rouwen kinderen/jongeren?

·        Wat is normale rouw, gestolde rouw etc en wanneer verwijs je door?

·        Behandelen van verschillende modellen rondom rouw en verlies.

·        Inzet van tafelopstellingen bij het thema rouw.

·        Hoe kun je kinderen/jongeren en ouders ondersteunen bij verlies

 

Na deze dag ben je instaat om;

o  Rouw te herkennen bij kinderen/jongeren

o  Het proces van het kind/jongere op een passende manier te begeleiden.

o  Op verschillende manieren en met verschillende materialen begeleiding te geven.

o  Ouders advies te geven bij rouw en verlies.

 

Voor wie;

Je hebt minimaal HBO-werk en denk nivo. Je wilt meer weten over het rouw proces bij kinderen en jongeren.

·        De Kinderen Scheiden Mee coaches

·        Kindercoaches

·        Mediators

·        Scheidingsspecialisten

·        Leerkrachten, intern begeleiders

·        (school) maatschappelijk werkers

·        Centrum Jeugd en Gezinscoaches/jeugdconsulenten

 

Deze training kan ook incompagny gegeven worden binnen onderwijs. Er zal dan ook aandacht zijn voor het opstellen of bijstellen van het protocol echtscheiding en overlijden. Daarnaast gaan we aan de slag met hoe behandel je deze thema’s in een klassituatie.