Meldcode 

Vanuit de wetgever is er per 1 juli 2013 de verplichting te werken met een meldcode Kindermishandeling & Huiselijk geweld. Dit betekent dat er een protocol moet zijn en alle medewerkers geschoold moeten zijn. Vanaf 1 januari 2019 is er een aanscherping van de meldcode en zal elke beroepsgroep met een eigen afwegingskader moeten gaan werken. Toezicht hierop wordt gehouden door de onderwijsinspectie en de GGD.

Echtscheiding

Door de scheiding van ouders krijgt het leven van kinderen een andere wending. Het lijkt dan ook logisch dat de kinderen hun zorgen, vragen of problemen rondom de scheiding meenemen naar school, de kinderopvang of de gastouder. Het is van belang dat je als leerkracht/assistent, pedagogisch medewerker of gastouder signalen bij het kind herkent en om daar adequaat op in te kunnen spelen binnen de kaders van het beroep. In deze workshop op maat is er aandacht voor hoe je zo goed mogelijk kunt aansluiten bij het kind en de ouders.