Een op de drie huwelijken (relaties) eindigt doormiddel van een scheiding. Door een scheiding van de ouders krijgt het leven van kinderen een andere wending. De ouders bepalen het moment waarop zij gaan scheiden, de kinderen scheiden gedwongen mee. Het lijkt dan ook logisch dat de kinderen hun zorgen, vragen of problemen rondom de scheiding mee naar school, kinderdagverblijf of gastouder nemen. Deze nemen voor kinderen een centrale plaats in, omdat zij daar veiligheid en zekerheid ervaren. Regelmatig zullen leerkrachten, pedagogisch medewerkers en gastouders door ouders en/of hun kinderen geïnformeerd worden over de scheiding. Maar niet iedere ouder is even openhartig over wat zich thuis afspeelt.

De kinderen zenden echter altijd (verbale en/of non-verbale) signalen af waaruit kan blijken dat zij problemen ervaren. Het is voor de leerkracht, pedagogisch medewerker en gastouder van belang om de signalen te herkennen en om daar adequaat op in te kunnen spelen binnen de kaders van het beroep.

Aanbod themabijeenkomst/workshops voor scholen, kinderdagverblijven en gastouderbureaus. Hierin kunnen de volgende onderwerpen aanbod komen;

* Gevolgen voor kinderen van een scheiding

* Welke signalen kun je waarnemen als werker

* Hoe communiceer je met beide ouders na de scheiding van hun kind.

* Hoe kun je als werker het kind steunen in de scheidingsperiode.

* Het juridisch kader . Aan de orde komt gezamenlijk gezag/erkenning, wat houdt dit in en hoe dien je hiermee om te gaan. Informatieplicht etc.

Tevens is het mogelijk dat er ondersteuning geboden wordt bij het opstellen van een scheidingsprotocol voor de school, het kinderdagverblijf of het gastouderbureau. Een scheidingsprotocol bestaat uit;

* Wettelijk kader

* Informatieplicht ouders/school

* Informatie over scheiding

* Doorverwijs mogelijkheden