Veel gescheiden gezinnen vormen in de loop van de tijd een samengesteld gezin. Uit onderzoek is gebleken dat 60% van de gezinnen binnen 2 jaar uit elkaar vallen. Alle reden dus om hier zorgvuldig mee om te gaan. Loyaliteitsproblemen van de kinderen, verwachtingen en de invloed van de ex-partner liggen hieraan vaak ten grondslag. Twee huishoudens komen samen en de gezinssamenstelling verandert. Dit heeft vaak invloed op de woon-en financiële situatie, maar ook op de nieuwe positie en rol die ouders en kinderen binnen het gezin innemen. Recentelijk toonde een Amerikaans onderzoek aan dat de komst van een stiefouder voor kinderen meer stress veroorzaakt dan de scheiding van de eigen ouders. Ook kwam daaruit naar voren dat voorlichting aan (stief)ouders de kans van slagen van het samengesteld gezin vergroot.

Tijdens de begeleiding/coaching van jullie als samengesteld gezin of tijdens de workshop gaan we in op kenmerken van een samengesteld gezin

Je kunt antwoord krijgen op vragen als;

* Hoe bereid je je goed voor op het vormen van een samengesteld gezin?

* Hoe ga je om met stiefkinderen?

* Hoe ga je om met ex-partners?

* Hoe steun je elkaar als partners in een samengesteld gezin?

* Hoe zoeken naar een gezamenlijke opvoedingsstijl?

* Het onderzoeken van je normen en waarden.

Bovenstaande wordt ook behandeld in een workshop deze vindt plaats in een groep. Tijdens deze workshop krijg je informatie aangereikt, wordt er met elkaar gesproken en ga je samen met anderen (indien aanwezig samen met je partner) aan de slag met verschillende opdrachten, waardoor je inzicht krijgt in jouw situatie. De workshop is bedoeld voor koppels die binnenkort gaan samenwonen of inmiddels samenwonen, maar verbetering willen in de wijze waarop het gezin functioneert.

De ondersteuning bij samengestelde gezinnen kan ook bestaan uit een plan maken met de nieuwe partner en de kinderen. Het plan zorgt er onder andere voor dat het samengestelde gezin in gesprek gaat met elkaar, verwachtingen worden uitgesproken, zorgt voor een goede communicatie en dat emoties constructief besproken worden. Alles afgestemd op de leeftijd van de kinderen en wensen van het samengesteld gezin. Het uiteindelijke resultaat is een soort ouderschapsplan maar dan voor het nieuwe gezin.