Het programma "De Kinderen Scheiden Mee" volgens de Zandkastelen® Methodiek is ontwikkeld voor kinderen en jongeren (leeftijd 6-17 jaar) met gescheiden ouders. Dit programma draagt bij aan het voorkomen en verminderen van problemen die voort kunnen vloeien uit een scheiding. Binnen het programma "De Kinderen Scheiden Mee" volgens de Zandkastelen® Methodiek wordt aan de hand van een werkboekje en creatieve werkvormen aandacht besteed aan;

* Het op gang brengen van de verwerking

* Het adequaat uitten van gevoelens

* Het vergroten van het probleemoplossend vermogen

* Het vergroten van het inzicht in de scheidingssituatie

* Het herkennen van eigen kracht en kwaliteiten


Aan het eind van het programma weet het kind;

* Dat het kan opluchten om te praten over de scheiding

* De scheiding niet hun schuld is

* Hun ouders altijd van hun blijven houden

* Hun ouders altijd hun ouders blijven

* De meeste ouders niet meer bij elkaar komen.


Hoe ziet het programma eruit?

Het programma start met een ouderbijeenkomst (1 uur). Tijdens deze bijeenkomst wordt aandacht besteed aan;

* Wat de scheiding voor een kind betekent in een bepaalde leeftijdsfase

* Inhoud van de workshop voor de kinderen

* Hoe U uw kind kunt voorbereiden op de deelname aan het programma

Hoe kun je als ouder na het programma zo goed mogelijk aansluiten bij uw kind?

En natuurlijk is er ruimte voor vragen van ouders.

Ongeveer een week later start het programma voor de kinderen. Gedurende een dagdeel (ongeveer 3 tot 3,5 uur) wordt in groepsverband aandacht besteed aan de gedachten, emoties en wensen van de kinderen. Tegen het eind van het programma bereiden de kinderen ene korte presentatie voor met elkaar over wat ouders echt moeten weten over een scheiding. Ze laten ook zien wat ze gemaakt hebben tijdens het programma. Beide ouders worden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij het laatste half uur van het programma.

Klik op afbeelding voor folder.

 

Wat is de rol van de coach tijdens de workshop? 

Ik ben een erkend  Kinderen Scheiden Mee coach (zie  http://www.dekinderenscheidenmee.nl ) en ik zal uw kind in groepsverband begeleiden. Ik zal een veilige omgeving creëren, structuur bieden, afspraken bewaken, denkprocessen begeleiden, luisteren en doorvragen en het kind als deskundige beschouwen.

Wat maakt het programma "De Kinderen Scheiden MEE" volgens de Zandkastelen® methodiek bijzonder?

Het programma "De Kinderen Scheiden Mee" volgens de Zandkastelen® Methodiek heeft een preventief karakter. Doordat het aan het begin van het scheidingstraject kan worden ingezet, kunnen eventuele problemen als gevolg van de scheiding worden voorkomen. Hierin onderscheidt het programma zich van andere programma’s die elders worden aangeboden. Het programma "De Kinderen Scheiden Mee" is ook prima geschikt voor kinderen die al verder in het scheidingstraject zitten. Het programma biedt op creatieve wijze ondersteuning, (h)erkenning en handvatten door met kinderen in vergelijkbare situatie aan de slag te gaan met hun gedachten en emoties. Daarnaast zal het programma ouders helpen door de ogen van hun kind te kijken.

https://www.nji.nl/nl/wegwijzer-kind-en-scheiding/Overzicht-programmas/Het-Zandkastelenprogramma